Lekcje edukacyjne

Wypełniamy pustkę, jaka istnieje w systemowo przyjętym programie nauczania wobec zagadnień zmian klimatu (a nawet samego działania klimatu globalnie), funkcjonowania środowiska naturalnego i jego zaburzeń oraz utraty bioróżnorodności. Budujemy także podstawy do rozwijania empatii międzygatunkowej i międzyludzkiej. Przeprowadziliśmy ponad 250 lekcji w 120 szkołach i ponad 100 wystąpień dla publiczności mieszanej.

Nasza opowieść do podróż przez historie lokalnych społeczności i ich kulturę, ciekawostki geograficzne, sporty i nietypowe aktywności fizyczne, przygody, krajobrazy i smaki, różnorodności świata fauny i flory, jak i zjawiska to wszystkie dewastujące.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS**
W trakcie 1,5 godzinnej lekcji opowiadamy o 4 latach spędzonych przez nas w nieustannej podróży autostopowej (głównie po Amerykach Południowej i Środkowej) oraz przeprawieniu się przez Ocean Atlantycki żaglówką. Z adoptowanym psem odwiedziliśmy dotychczas 37 państw na 5 kontynentach. Przejechaliśmy ponad 60 tys. km i przepłynęliśmy ponad 3500 mil morskich i rzekę Amazonkę. Wchodziliśmy na góry mierzące ponad 5 tys. m n.p.m. i uprawialiśmy wielodniowe trekkingi.

Przemieszczając się wolno i blisko życia lokalnych społeczności, przekonaliśmy się, jak wygląda życie poza Europą. A także w jak fatalnej kondycji jest środowisko naturalne, że zapaść klimatyczno-ekologiczna Ziemi już trwa, i jak przeplata się z licznymi niesprawiedliwościami społecznymi oraz naszymi codziennymi decyzjami. Wplątujemy te wątki i dane naukowe w opowieść. WIĘCEJ O NAS TUTAJ.

Wyświetlamy prezentację ze zdjęciami i filmami, które ukazują fragmenty naszej podróży. Łączymy poszczególne miejsca ze zjawiskami o oddziaływaniu globalnym i tematami problematycznymi, np.:

• przy Kanale Panamski – o wpływie jego budowy na ekosystem, ilości zanieczyszczeń emitowanych przez statki towarowe, neokolonializmie produkcyjnym czy nadprodukcji dóbr i ich transporcie.

• przy Amazonii – o wypalaniu lasu na grunty rolne do produkcji paszy i pastwiska, pod wydobywanie ropy i kopalnie, o kłusownikach polujących na chronione gatunki.

• w nawiązaniu do żeglowania po Karaibach i trawersie Atlantyku – o destrukcji raf koralowych, rosnącej temperaturze wody, jak gazy cieplarniane szkodzą istotom żyjącym w wodzie poprzez jej „zakwaszanie”, możliwości transportu gatunków inwazyjnych.

Lekcje przedstawiają m.in. czym jest efekt cieplarniany, emisje gazów cieplarnianych, – rozprawiają się np. z mitami wobec stopnia emisji gazów cieplarnianych z wulkanów vs antropogenicznych emisji ze spalania paliw kopalnych, wyjaśniają rolę ekosystemu morskiego i oceanicznego dla obiegu tlenu, węgla. Wyjaśniają czemu to woda nagrzewa się bardziej niż ląd, jak rosnąca temperatura wody i jej zakwaszanie wpływa na życie zwierząt i rośliny wodne i wiele innych.

Inicjatywa pozostawia pełną swobodę i “otwiera drzwi” kadrze nauczycielskiej do rozwijania tematów na swoich lekcjach zasadniczych. Podstawowy scenariusz zajęć możliwy jest do edytowania w zależności od potrzeb i charakterystyki spotkania, bo możemy mówić tylko o Amazonii, górach, o wybranym kraju, oceanach czy superfoods czy tworzeniu komiksów.

NASZE DOŚWIADCZENIE:

Ponad 350 różnego rodzaju wystąpień za sobą (z czego ponad 250 w szkołach). Potrafimy mówić do młodzieży w 1 jak i 8 klasie podstawówki, licealnej czy do seniorów (wizyty na uniwersytetach 3.wieku). Mamy też wersję dla przedszkolaków. Zdobyliśmy nagrody i wyróżnienia na wydarzeniach podróżniczo-kulturalnych (np. w 2022 r. nagrodę im. Tonego Halika na festiwalu w Bydgoszczy i Śladami Marzeń w Poznaniu w 2021). Mieliśmy też udane prezentacje w domu opieki dla osób z niepełnosprawnością umysłową oraz dla dzieci na oddziale onkologii raka kości i w instytucie dla dzieci niedosłyszących. Mówiliśmy już do ponad 10 tys. dzieci i tysięcy dorosłych.

Oprócz prezentacji w szkołach, festiwalach, bibliotekach czy domach kultury, jesteśmy zapraszani do udziału w debatach, panelach dyskusyjnych i webinarach jako eksperci do spraw związanych z edukacją i szeroko pojętą ekologią, np. przez Green Rev Institute, Future Food 4 Climate, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne czy Szkolna Konferencja Klimatyczna. Należymy do ogólnopolskiego ruchu społecznego RDK – Rodzice Dla Klimatu oraz współtworzymy Centrum Aktywizmu Klimatycznego GNIAZDO w Warszawie.

Prezentujemy tematu różnorodnie i dynamiczne – szeroki zakres poruszanych tematów: od wspinaczki wysokogórskiej, przez aktywne wulkany , po żeglarstwo, od pustyń przez las amazoński do rzek. Od różnorodnych potraw, przez motywację do nauki języków, do różnic wyglądu ludzi i ich domów. Dzięki czemu każde dziecko może znaleźć temat, który już wpasowuje się w jego dotychczasowe zainteresowania i nie dochodzi do utraty zainteresowania przy omawianiu zbyt długo tematu, który nie wzbudza zainteresowania.

Do każdej grupy wiekowej mówimy inaczej, odpowiednio do ich wiedzy i poziomu emocjonalnego. Potrafimy też na bieżąco reagować, gdy widzimy, że jakiś temat wzbudza zainteresowanie u większej grupy, możemy go swobodnie rozwijać. Pozwalamy zadawać pytania w trakcie lekcji. Angażujemy dzieci i ich skupienie poprzez zadawania pytań także do nich, jako grupy lub dla chętnych.

Dodatkowo do zajęć wykorzystujemy obecność naszego psa (Snupka), który nie tylko zwiększa zainteresowanie samą swoją obecnością, ale zwiększa „namacalność” prezentowanych tematów. Przykładowo: gdy opowiadamy o Amazonii i pokazujemy zdjęcie Snupka w amazońskim lesie, a ten sam Snupek chodzi między słuchaczami, mogą go dotknąć, wejść z nim w interakcję. Prowadzenie narracji z wykorzystaniem i przy obecności psa upraszcza dodatkowo przekazywanie wątków trudnych – jak różnorodne postrzeganie rzeczywistości (zwłaszcza u poszczególnych gatunków zwierząt, np. poprzez nawiązanie do testu lustra i różnic zmysłów) i budowania empatii oraz szacunku do wszystkich gatunków zwierząt. Pomagamy w zrozumieniu naszych czworonogów i motywujemy do wspólnych aktywności. Na nasze spotkania zabieramy także adopcyjną siostrę Snupka – Lawę, która dołączyła do naszej rodziny w 2021 r.

W JAKI SPOSÓB INICJATYWA REZONUJE DALEJ?

– podajemy źródła ciekawe i przyjemne, którymi mogą dalej pogłębiać wiedzę w tematach, które je zainteresowały: filmy fabularne i dokumentalne oraz książki, strony internetowe, aplikacje,

– zmuszamy do analizowania rzeczywistości wokół nich i zadawania sobie trudnych pytań – np. z czego wynika kulturowe rozdzielenie na zwierzęta do zjadania i zwierzęta domowe, albo czemu próbujemy inteligencję zwierząt oceniać przez ludzkie postrzeganie.

– daje im moc sprawczą, gdyż poza opowiadaniem o zanieczyszczeniach wody wywołanych przemysłem czy rolnictwem i przeciwdziałaniem temu – nie marnowaniu żywności czy ograniczaniu chęci posiadania zbędnych rzeczy – wspominamy też o najprostszych czynnościach, jak odpowiedzialne używanie przy zbiornikach wodnych kremów z filtrem przeciwsłonecznym, które posiadają szkodliwe dla organizmów wodnych składniki.

– popularyzujemy aktywność z psem, przełamujemy stereotypy o trudnościach związanych z podróżowaniem z nim i uczymy odpowiedzialnego traktowania i „posiadania” tych zwierząt,

– odkrywamy powiązania codziennych decyzji ludzi z tematami istotnymi dla życia wszystkich ludzi i całej planety, równocześnie jak możemy je tym samym sposobem kształtować i zmieniać (np. fast-fashion),

– przekazujemy, że to nie stan posiadania ani wizerunek zewnętrzny definiują nas jako ludzi,

– uczymy szacunku do wszystkich zwierząt i ukazujemy ich różnorodną inteligencję, nawiązując do waleni, goryli, świń i tzw. zwierząt hodowlanych,

– przekazujemy, że podróż należy traktować jako możliwość najlepszych lekcji we wszystkich dziedzinach oraz możliwość weryfikowania i uzupełniania wiedzy wcześniej zdobytej – a nie jako samą rozrywkę i zwiedzanie atrakcji.

NASZE ZAJĘCIA SĄ TAKŻE WARTOŚCIĄ DLA KADRY NAUCZYCIELSKIEJ POPRZEZ:

– podkreślanie roli empatii – nauczanie empatii może być kluczem do nauki wielu innych zagadnień,
– inspiracje do przekształcania indywidualnych historii do opowieści globalnych, które stają się bardziej „namacalne” i realne dla młodzieży oraz uczenie nie tylko poprzez nauczanie, ale poprzez opowiadanie historii i opowiadanie o swoich doświadczeniach. Zatem nauczyciele i nauczycielki mogą wykorzystywać swoje hobby do budowania ciekawszej narracji swoich lekcji,

– potwierdzenie tez, które nauczyciele starają się przekazać młodzieży – zarówno w kwestii motywowania indywidualnego młodzieży, jak i w kwestiach naukowych (zagadnień, jak i pragmatycznej przydatności zdobytej wiedzy),

– zasugerowanie nowych sposobów zdobycia zainteresowania i dotarcia do uczniów klasyfikowanych jako „trudnych”,

– zachęcenie do poszukiwania pozaszkolnych form i miejsc edukacji – lekcje w lesie, w parku, częstsze wycieczki i nauka poprzez doświadczanie, a nie poprzez wpajanie wiedzy,

– ukazanie, jak konstruowanie lekcji z wizualnym wsparciem poprawia skupienie dzieci,

– podpowiedzenie, jak płynnie przechodzić z tematów przyjemnych i rozrywkowych do zagadnień trudnych,

– potwierdzenie, że mówienie do dzieci wprost o tematach przykrych czy brutalnych nie jest problemem dla dzieci, tylko dla ich rodziców, a także że to buduje empatię, zamiast ją zniekształcać,

– ukazanie korzyści z traktowania dzieci jako bardziej dojrzałych, co sprzyja zdobywaniu ich uwagi i sympatii,

– jak przykłady „egzotycznych” atrakcyjnych miejsc czy aktywności przełożyć na polskie realia (np. obecność wygasłych wulkanów w Polsce)

– podkreślenie, jak istotne jest opowiadanie młodzieży o najnowszej historii przyrodniczo-geograficznej świata, by rozumiały dynamikę postępujących zmian i tego, co tracą. 

Jeśli chcesz zaprosić Podróże z Pazurem do swojej szkoły, biblioteki, domu kultury czy wszelkie inne wydarzenia to telefon do Piotra +48 698 839 352 lub e-mail pk.miklaszewski@gmail.com. Prosimy o kontakt w dowolny dzień (także niedziele) w dowolnych godzinach między 7-22.30. Jeśli telefon by nie odpowiadał, to prosimy o SMS lub kontakt poprzez aplikację Whatsaap lub Signal (mieszkamy w miejscu z bardzo słabym zasięgiem sieci komórkowej, za to internet mamy stabilny). Przekażemy i ustalimy detale organizacyjnie, techniczne i rozliczeniowe.